Onze Kwaliteit

Hier lees je alles over wat wij doen en waar wij goed in zijn.

Wat doen wij?

Onze gezinshuiszorg draagt zichtbaar bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen en bij ons geplaatst zijn. Wij hopen het netwerk van de jongeren weer in hun kracht te zetten en tot samenwerking te stimuleren. Richting ouders, begeleidende instanties en andere betrokkenen hanteren wij een constructieve en actieve benadering. We houden het belang van de jongeren in het vizier en zoeken telkens mogelijkheden om de samenwerking met betrokkenen te optimaliseren zodat dit ten goede komt aan de zorg voor de jongeren.

Externe samenwerkingen

Wij hebben een positieve samenwerking met- en reputatie bij de plaatsende instanties. Door actieve deelname aan de activiteiten binnen het netwerk van Lindenhout, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van deze vorm van gezinshuiszorg.

Onze werkwijze

Als gezinshuisouders benutten we onze talenten, doen we waar we goed in zijn en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen. Wij willen de ontwikkeling van de geplaatste jongeren actief volgen en zullen dit vastleggen. Wij geven de geplaatste jongeren hierin een grote rol door te laten participeren. Om de veiligheid van de geplaatste jongeren te waarborgen houden wij jaarlijks een onderzoek en zullen samen met onze coach bespreken hoe de veiligheid te optimaliseren en te waarborgen. Deze verslagen worden vastgelegd op het beveiligde netwerk van Lindenhout en kan alleen worden ingezien door de daartoe bevoegden.